Voorbeeld pagina

Pionier gezocht

De Baptistengemeente Haarlem en Het Open Huis beginnen samen een pioniersplek in Europawijk in Haarlem-Schalkwijk.

In september wordt de vacature gepubliceerd: www.baptistenhaarlem.nl/europawijk

De pioniersplek moet een plek worden waar mensen welkom zijn, zich thuis voelen en iets van de liefde en goedheid van God en medemensen zullen ervaren.

Samenwerking in Europawijk

Als Baptistengemeente gaan we samenwerken met Het Open Huis om een pioniersplek te creƫren, een plek waar mensen welkom zijn, zich thuis voelen en iets van de liefde en goedheid van God en medemensen zullen ervaren.
Voor het Open Huis wordt dit de derde plek in Schalkwijk, na Boerhaavewijk en Molenwijk.
In de dienst van 11 juni hebben met elkaar een samenwerkingsovereenkomst getekend en gevierd dat we deze samenwerking met elkaar mogen doen
De dienst is terug te zien op YouTube.

Naar Wijkcentrum De Wereld

Vanaf 7 juni gaan we weer diensten houden. Vanwege de corona-regels houden we onderling 1,5 meter afstand. Samen zingen doen we nog niet.

We gaan naar een nieuwe locatie, in Haarlem-Schalkwijk (Molenwijk):
Wijkcentrum De Wereld
Laan van Berlijn 1
2034 SB Haarlem

Tijdelijk geen samenkomst (2020)

Vanaf half maart hebben we tijdelijk geen samenkomst. In verband met het corona-virus is het verstandig om elkaar niet op te zoeken, maar afstand te houden. Om die reden is het Broederhuis ook niet beschikbaar.

Wij hebben niet de technische mogelijkheid om zelf een online kerkdienst te organiseren. Maar daar zijn er al veel van. Kijk maar eens op https://www.kerkstream.nl

Ondertussen blijven we met elkaar verbonden in geloof en vertrouwen op de ene God en Vader en onze Heer Jezus Christus. Ook in de huidige situatie is Hij nabij en Hij houdt ons in Zijn hand.

Psalm 91:1,4 (NBV)
Bij de Heer ben ik veilig,
Hij is de allerhoogste God.
Bij Hem vind ik rust,
Hij is de machtige God.

De Heer beschermt je,
zoals een vogel haar jongen beschermt
onder haar vleugels.
De Heer is trouw.
Hij is zo sterk als een schil,
Hij houdt elke aanval tegen.

Doopdienst in de open lucht

Zondag 15 september hadden we een feestelijke doopdienst. Niet in een gebouw, maar in de open lucht, in een zwembad.

Maaike is een paar maanden geleden in Jezus gaan geloven. Nu heeft ze zich laten dopen. Ze werd helemaal ondergedompeld in water. De doop heeft een paar betekenissen, bijvoorbeeld symbolische reiniging van zonde en schuld. Of bijvoorbeeld van het begraven van het oude leven in het watergraf en beginnen van een nieuw leven van geloof in Jezus en vertrouwen op God.

Eerste dienst in het Broederhuis

6 januari was de eerste kerkdienst in het Broederhuis. Deze nieuwe locatie heeft een aantal mensen de kans gegeven de dienst weer te bezoeken. Dit gaf hartelijke ontmoetingen, waarvoor alle tijd was, zowel voor als na de dienst.

Er werd een nieuw thema gepresenteerd: Hoop!

Jezus Christus is onze hoop. Hij geeft hoop op een zinvol leven. Hoop op een leven waarin je liefde mag ontvangen en ook mag geven.
Hoop is niet onzeker, maar juist zekerheid door het geloof in God die liefde is en door het geloof in Jezus die liefde zichtbaar heeft gemaakt.

Gezamenlijke diensten

Zondag 15 april zijn we om 10.00 uur te gast in de Fonteinkerk aan de Schoterweg 14. We houden dan geen dienst in de Begijnhofkapel.
Zondag 22 april hebben we een gezamenlijke dienst met de kerken van Geloven in de stad in het Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4 A. Thema is: Hoop voor onze stad.

Wees niet bang!

De advent en kersttijd vieren we met het thema ‘Wees niet bang!
Deze uitspraak horen we regelmatig in de bijbel. In de tijd van de geboorte van Jezus zegt de engel het tegen Maria en tegen de herders.
Er zijn redenen om bang te zijn, zeker in tijden van onzekerheden en dreigingen. Maar God zendt zijn Zoon naar onze wereld vanuit liefde. Liefde verdrijft de angst.

Zondag 24 december (4e advent) begint de dienst om 10.00 uur. Aansluitend hebben we een brunch.
De kerstdienst op 25 december begint ook om 10.00 uur. Dan is er naast koffie en thee ook warme chocomel en kerststol.