Kringen

Een van de pijlers van de gemeente is de kringen, dit zijn groepen van circa 8 personen die tweewekelijks samenkomen voor gesprek over een bijbelgedeelte en over wat dat jou te zeggen heeft.
Twee kringen gebruiken dit seizoen het boekje Werken, uit de serie Samen leven in Gods schepping, dat wordt uitgegeven door Unie van Baptistengemeenten.
bgtDoelstelling van de kring is: Groeien in Gemeenschap, in Geloof en in Getal.
De groepen komen bijeen op een doordeweekse avond.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom!
Wil je meer info, stuur dan een mail.
Mail naar info@baptistenhaarlem.nl