De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij het kernteam.
De eindverantwoordelijkheid berust bij de gemeente als geheel. De Baptisten Gemeente Haarlem vergadert twee keer per jaar om beleidszaken en praktische zaken te bespreken.
Allerlei taken zijn toebedeeld aan diverse personen en groepen, die op de gemeentevergadering verantwoording kunnen afleggen en met de gemeente kunnen overleggen.

Functies in de gemeente:
Hugo Heymeijer, voorzitter, penningmeester
Arnold Vaandering, secretaris (secretariaat @ baptistenhaarlem.nl)