Leiding

De dagelijkse leiding van de gemeente ligt formeel bij de (kerken)raad. De raad wordt bijgestaan door een kernteam.
De eindverantwoordelijkheid berust bij de gemeente als geheel. De Baptisten Gemeente Haarlem vergadert enkele keren per jaar om beleidszaken en praktische zaken te bespreken.
Allerlei taken zijn toebedeeld aan diverse personen en groepen, die op de gemeentevergadering verantwoording kunnen afleggen en met de gemeente kunnen overleggen.

De functies in de raad van de gemeente zijn vacant.

De dagelijkse leiding berust bij het kernteam, dat thans uit acht personen bestaat, waaronder Hugo Heymeijer, voorzitter, penningmeester en Arnold Vaandering, secretaris (secretariaat @ baptistenhaarlem.nl)