Leiding

De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij de Raad. De raad vergadert een keer per maand en wordt bijgestaan door een kernteam.
De eindverantwoordelijkheid berust bij de gemeente als geheel. De Baptisten Gemeente Haarlem vergadert vier keer per jaar om beleidszaken en praktische zaken te bespreken.
Allerlei taken zijn toebedeeld aan diverse personen en groepen, die op de gemeentevergadering verantwoording kunnen afleggen en met de gemeente kunnen overleggen.

De raad van de gemeente bestaat uit:
Hugo Heymeijer, voorzitter, penningmeester
Arnold Vaandering, secretaris (secretariaat @ baptistenhaarlem.nl)