Welkom bij de Baptisten Gemeente Haarlem!
Een gemeente die gelooft in Jezus Christus en waar de persoonlijke relatie met God centraal staat.
In onze diensten zingen we een aantal liederen tot eer van God, soms begeleid door een gitarist, soms zingen we mee met Spotify of YouTube.
Een opbouwende spreker spreekt daarna over een onderwerp dat is gebaseerd op de Bijbel.
Ook nemen we tijd voor gebed.
Jezus Christus is voor ons een bron van hoop. Die hoop willen we graag uitdelen.
Onze visie: Wij willen een liefdevolle en open gemeente zijn, die in vertrouwen op God en vol van de Heilige Geest getuige is van Jezus Christus. We willen mensen bij Jezus brengen en hen leren Hem te volgen.
Voor onze kerkdiensten maken we gebruik van wijkcentrum De Wereld, Laan van Berlijn 1, 2034 SB Haarlem.

Zondag kerkdienst om 10.00 uur.

Na afloop is er koffie en thee.

Wijkcentrum De wereld