Zondagse dienst

Iedere zondag houden wij een eredienst in de Begijnhofkapel, waar we elkaar en God ontmoeten, zingen, aanbidden, bidden en Gods woord horen.
We zingen veelal Opwekkingsliederen, maar ook wel psalmen enĀ gezangen.
De muzikale begeleiding gebeurt door een pianist of een band.
Alle liederen worden geprojecteerd.
Het gebouw is vanaf 9.15 open, de diensten beginnen omĀ 9.30 uur en duren tot ca. 10.45 uur. Tijdens de dienst is er kinderopvang voor de allerkleinsten en zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar.
Iedere eerste zondag van de maand vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. Dan gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus door middel van brood en wijn. Iedereen die Jezus als zijn Heiland, Redder en Verlosser erkent, is uitgenodigd aan deze maaltijd deelnemen.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar onder het genot van
een kop koffie of thee.
Je bent van harte welkom in de Begijnhofkapel, Begijnhof 10 in Haarlemprijzen