Zondagse dienst

Iedere zondag houden wij een kerkdienst in het Broederhuis aan het Nagtzaamplein, waar we elkaar en God ontmoeten, zingen, aanbidden, bidden en Gods woord horen.
We zingen veelal Opwekkingsliederen, maar ook wel psalmen enĀ gezangen.
De muzikale begeleiding gebeurt meestal door een pianist.
Alle liederen worden geprojecteerd.
Het gebouw is vanaf 9.30 open, dan staat er koffie en thee klaar.
De diensten beginnen om 10.00 uur en duren ruim een uur.
Iedere eerste zondag van de maand vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. Dan gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus door middel van brood en wijn. Iedereen die Jezus als zijn Heiland, Redder en Verlosser erkent, is uitgenodigd aan deze maaltijd deelnemen.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar onder het genot van
een kop koffie of thee.
Je bent van harte welkom in het Broederhuis, Nagtzaamplein 67 in Haarlem.prijzen