Iedere zondag houden wij een kerkdienst in Centrum de Wereld aan de Laan van Berlijn, waar we elkaar en God ontmoeten, bidden en Gods woord horen en naar liederen luisteren en kijken. In de huidige corona-tijd zingen we niet.
De diensten beginnen om 10.00 uur en duren ruim een uur.
Iedere eerste zondag van de maand vieren we in de ochtenddienst het Heilig Avondmaal. Dan gedenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus door middel van brood en wijn. Iedereen die Jezus als zijn Heiland, Redder en Verlosser erkent, is uitgenodigd aan deze maaltijd deelnemen.
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met elkaar onder het genot van
een kop koffie of thee.
Je bent van harte welkom in Centrum de Wereld, Laan van Berlijn 1 in Haarlem.prijzen