Eerste dienst in het Broederhuis

6 januari was de eerste kerkdienst in het Broederhuis. Deze nieuwe locatie heeft een aantal mensen de kans gegeven de dienst weer te bezoeken. Dit gaf hartelijke ontmoetingen, waarvoor alle tijd was, zowel voor als na de dienst.

Er werd een nieuw thema gepresenteerd: Hoop!

Jezus Christus is onze hoop. Hij geeft hoop op een zinvol leven. Hoop op een leven waarin je liefde mag ontvangen en ook mag geven.
Hoop is niet onzeker, maar juist zekerheid door het geloof in God die liefde is en door het geloof in Jezus die liefde zichtbaar heeft gemaakt.

Wees niet bang!

De advent en kersttijd vieren we met het thema ‘Wees niet bang!
Deze uitspraak horen we regelmatig in de bijbel. In de tijd van de geboorte van Jezus zegt de engel het tegen Maria en tegen de herders.
Er zijn redenen om bang te zijn, zeker in tijden van onzekerheden en dreigingen. Maar God zendt zijn Zoon naar onze wereld vanuit liefde. Liefde verdrijft de angst.

Zondag 24 december (4e advent) begint de dienst om 10.00 uur. Aansluitend hebben we een brunch.
De kerstdienst op 25 december begint ook om 10.00 uur. Dan is er naast koffie en thee ook warme chocomel en kerststol.

Onnavolgbaar

Lijdenstijd en Pasen – Project onnavolgbaar

Zondag 14 februari zijn net de 40 dagen voor Pasen begonnen, de periode die wij kennen als de Lijdenstijd. In deze tijd willen wij samen toeleven naar de kruisiging en opstanding van Jezus, onze Heer. Het thema dat ons hierbij gaat helpen is ‘onnavolgbaar’.
Tot en met Pasen volgen we Jezus op weg naar Jeruzalem die onderweg onnavolgbare dingen zegt en doet.

De Bijbelverhalen, weekthema’s en fotowoorden zijn als volgt:
Zondag 14 februari
Bijbelverhaal : Marcus 1: 12-15 (Verzoeking in woestijn)
Weekthema : Kies de goede weg
Fotowoord : Eenzaamheid

Zondag 21 februari
Bijbelverhaal : Marcus 9:2-10 (Verheerlijking op de berg)
Weekthema : Luister naar Hem
Fotowoord : Schitterend

Zondag 28 februari
Bijbelverhaal : Johannes 2:13-22 (De tempelreiniging)
Weekthema : Ruim de rommel op en maak plaats voor God
Fotowoord : Bloed, zweet & tranen

Zondag 6 maart
Bijbelverhaal : Johannes 6:4-15 (De wonderbare spijziging)
Weekthema : Delen maakt je rijker
Fotowoord : Overvloed

Zondag 13 maart
Bijbelverhaal : Johannes 12:20-33 (Voorbeeld van de graankorrel)
Weekthema : Uit een graankorrel in de aarde groeit iets moois
Fotowoord : Loslaten

Zondag 20 maart
Bijbelverhaal : Marcus 11:1-11 (De intocht in Jeruzalem)
Weekthema : Nederig op een ezel in plaats van hoog te paard
Fotowoord : Toegejuicht

Zondag 27 maart (Eerste Paasdag)
Bijbelverhaal : Johannes 20:1-13 (De opstanding)
Weekthema : nog niet bekend
Fotowoord : Herboren

Arnold en Paul