Gezamenlijke diensten

Zondag 15 april zijn we om 10.00 uur te gast in de Fonteinkerk aan de Schoterweg 14. We houden dan geen dienst in de Begijnhofkapel.
Zondag 22 april hebben we een gezamenlijke dienst met de kerken van Geloven in de stad in het Kennemer Sportcenter, IJsbaanlaan 4 A. Thema is: Hoop voor onze stad.