Activiteiten

De zondagse dienst
De kerkdienst begint om 10.00 uur. Tijdens de eredienst wordt de preek verzorgd door een spreker. Zie daarvoor de agenda.

Kringen
Door de weeks zijn er bijeenkomst van groepen voor ontmoeting rondom een bijbelgedeelte.

Leiding van de gemeente
De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij de Raad.