Activiteiten

De zondagse dienst
Tijdens de eredienst wordt de preek verzorgd door onze voorganger of een gastspreker. Zie daarvoor de agenda.

Voor kinderen en jongeren
Voor kinderen en jongeren is er tijdens de dienst een apart programma.

Kringen
Door de weeks zijn er bijeenkomst van groepen voor ontmoeting rondom een bijbelgedeelte.

Vrouwencontactgroep
Er is een groep vrouwen die tweewekelijks bijeenkomt voor ontmoeting en gesprek.

Leiding van de gemeente
De dagelijkse leiding van de gemeente ligt bij de Raad.