Tijdelijk geen samenkomst (2020)

Vanaf half maart hebben we tijdelijk geen samenkomst. In verband met het corona-virus is het verstandig om elkaar niet op te zoeken, maar afstand te houden. Om die reden is het Broederhuis ook niet beschikbaar.

Wij hebben niet de technische mogelijkheid om zelf een online kerkdienst te organiseren. Maar daar zijn er al veel van. Kijk maar eens op https://www.kerkstream.nl

Ondertussen blijven we met elkaar verbonden in geloof en vertrouwen op de ene God en Vader en onze Heer Jezus Christus. Ook in de huidige situatie is Hij nabij en Hij houdt ons in Zijn hand.

Psalm 91:1,4 (NBV)
Bij de Heer ben ik veilig,
Hij is de allerhoogste God.
Bij Hem vind ik rust,
Hij is de machtige God.

De Heer beschermt je,
zoals een vogel haar jongen beschermt
onder haar vleugels.
De Heer is trouw.
Hij is zo sterk als een schil,
Hij houdt elke aanval tegen.